אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

This department is for technical assistance.

 General Enquiries

This is for all sales and general enquiries.

 Billing

Use this to request support for billing related issues